Republic

Video’s

Regelmatig worden er bij REPUBLIC lezingen georganiseerd met onderwerpen die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van de Staten-Generaal. U kunt de opnames van de lezingen hier terugkijken. Ook ander videomateriaal met betrekking tot het project wordt op deze pagina gedeeld.

Lezingen

Marijn Koolen – Meer dan tekst: het belang van structuur – Goetgevonden! lezing 29 oktober 2021

In deze lezing vertelt Marijn Koolen over het prototype van de webeditie van de resoluties van de Staten-Generaal. Het prototype van REPUBLIC is in september 2021 gelanceerd en bevat de online doorzoekbare versie van de gedrukte resoluties uit de periode 1703-1796. Marijn presenteert de mogelijkheden en uitdagingen omtrent de bewerking en het gebruik van de resoluties nadat het proces van automatische handschriftherkenning is volbracht. Hoe wordt er bijvoorbeeld structuur aangebracht in de digitale versie van de resoluties? En hoe kan deze structuur worden gebruikt om te zoeken naar belangrijke aspecten van de resoluties die weer tot nieuwe historische inzichten kunnen leiden?

Marijn Koolen – Meer dan tekst: het belang van structuur

Walter Annard – Lobbyen in de 17e en 18e eeuw – Goetgevonden! lezing 13 oktober 2021

In deze weblezing spreekt historicus Walter Annard over de rol die ‘solliciteurs’ speelden in het politieke bedrijf van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Annard doet al jaren onderzoek doet naar deze intrigerende figuren, die werkten als belangenbehartigers bij de Staten-Generaal in Den Haag. Vanuit zijn eigen professionele ervaring als lobbyist zal Annard ook ingaan op de vraag in hoeverre de lobbypraktijk van toen lijkt op die van nu.

Walter Annard – Lobbyen in de 17e en 18e eeuw

Rosanne Baars – Betrouwbaar nieuws in tijden van Willem van Oranje – Goetgevonden! lezing 9 juni 2021

In deze lezing vertelt historica Rosanne Baars over hoe belangrijk betrouwbare informatie was voor de besluitvorming van de leden van de Staten-Generaal. Vooral in de eerste decennia van de Nederlandse Opstand waren de Staten zeer gericht op het buitenland, onder andere op Frankrijk, van waaruit ze hulp verwachtten. Welk nieuws hoorden ze, welke geruchten gingen rond? Welke pogingen namen de Staten-Generaal zelf om de buitenlandse publieke opinie te beïnvloeden?

Rosanne Baars – Betrouwbaar nieuws in de tijd van Willem van Oranje

Michel van Duijnen – Ontploffende hoofden en versplinterde armen – Goetgevonden! lezing 25 februari 2021

In deze lezing vertelt historicus Michel van Duijnen over zijn onderzoek naar excessief geweld in schilderijen uit de vroege zeventiende eeuw. Zeeslagen waren een populair thema binnen de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst. Deze schilderwerken staan vooral bekend om hun spectaculaire verbeelding van brandende, ontploffende, en zinkende schepen. Maar het meest expliciete geweld schuilt juist in de kleinere details: rondvliegende hoofden, brekende armen, het doden van drenkelingen. Wat is de culturele achtergrond van deze gewelddadige verbeelding, en hoe gaan we vandaag de dag om met erfgoed waarin geweld centraal staat?

Michel van Duijnen – Ontploffende hoofden en versplinterde armen

De ambassadeurs van REPUBLIC aan het woord

Lauren Lauret over corruptie in de Staten-Generaal toen en nu

Lauren Lauret over corruptie in de Staten-Generaal toen en nu

Maarten Prak over de toekomst van het veroverde Den Bosch

Maarten Prak over de toekomst van het veroverde Den Bosch

Jean-Marc van Tol vindt inspiratie in de resoluties

Jean-Marc van Tol vindt inspiratie in de resoluties

Helmer Helmers over hoe de Republiek haar geschiedenis schreef

Helmer Helmers over hoe de Republiek haar geschiedenis schreef