Republic

Verhalen

Nieuws! REPUBLIC maakt zijn HTR-model openbaar

Het handschriftherkenningsmodel van REPUBLIC is nu te gebruiken door iedereen!

Voor het automatisch ontcijferen van de zeventiende en achttiende-eeuwse handgeschreven net-resoluties (besluiten) van de Staten-Generaal maakt REPUBLIC gebruik van Handwritten Text Recognition (HTR) via het populaire platform Transkribus. Maar de computer kan deze teksten niet zomaar lezen. Eerst transcribeer je op de traditionele manier handmatig een doorsnede van het materiaal. Het HTR-model dat met die transcripties wordt getraind, pas je daarna toe op nog ongetranscribeerde documenten. De prestaties van het model worden uitgedrukt in het percentage Character Error Rate (CER), dat de afwijking uitdrukt tussen de correcte, handmatig gemaakte transcriptie en de transcriptie die het model maakt.

In REPUBLIC hebben we al verschillende modellen getraind, die steeds beter presteerden. Met gepaste trots stellen we nu ons meest recente model, Republic_7, via Transkribus open voor iedereen. Het model heeft een CER-percentage van slechts 2,99%. Dat betekent dat het 97 van de 100 karakters goed herkent. Uiteraard werkt dit model het beste op de resoluties zelf, maar we verwachten dat het ook goed uit de voeten kan met andere handgeschreven teksten uit de zeventiende en achttiende eeuw. Daarnaast kan het zeker als een goede basis dienen voor verdere training van een eigen model.

Met behulp van de vele vrijwilligers die ons helpen de automatische transcripties te corrigeren, verwachten we de prestaties van het HTR-model de komende jaren nog verder te verbeteren.

Maakt u gebruik van het model, citeer het dan als:

Project REPUBLIC. (2021). Transkribus Public Model HTR+ ID 23967: Republic_7. Huygens Institute for the History of the Netherlands and National Archives: Amsterdam/The Hague. 

Aan het maken van de ground truth die de basis vormt van het model werkten mee: Michael Baars, Esther van Gelder, Michel van Gent, Jesse Hollestelle, Ger Ruigrok, Ronald Sluijter en Marja Swüste.

De achttiende-eeuwse resoluties van de Staten-Generaal zijn online doorzoekbaar
23/09/2021

(more…)

prototype REPUBLIC
Maarten Prak over de toekomst van het veroverde Den Bosch
04/01/2021

(more…)

's-Hertogenbosch Bijzondere besluiten Staatse leger Video
De laatste stadhouder Willem V van Oranje-Nassau
30/06/2021

(more…)

Een schenking voor prins Galitzin
09/06/2021

De Republiek der Verenigde Nederlanden schonk regelmatig vereringen aan buitenlandse gezanten of aan inwoners van de verbonden gewesten die zich door bijzondere daden verdienstelijk hadden gemaakt.

(more…)
Vandaag in de geschiedenis: de executie van Johan van Oldenbarnevelt in de resoluties
12/05/2021

Vandaag is het 13 mei 2021: het is vandaag precies 402 jaar geleden dat Johan van Oldenbarnevelt terecht werd gesteld. Ook in de resoluties van de Staten-Generaal vinden we sporen van deze gebeurtenis.

(more…)
De Lage Landen en de Marokkaanse banden – een favoriete resolutie van Anne-Mei Kraan
30/03/2021

(more…)
Marokko
Lauren Lauret over corruptie in de Staten-Generaal toen en nu
22/12/2020

(more…)

Bijzondere besluiten Corruptie Video
Schrijver Jean-Marc van Tol vindt inspiratie in de resoluties
15/12/2020

(more…)

Bijzondere besluiten Johan de Witt Video
De Engelse ambassadeur gooit een bommetje. Een favoriete resolutie van Helmer Helmers
10/12/2020

(more…)

Bijzondere besluiten
Helmer Helmers over hoe de Republiek haar geschiedenis schreef
08/12/2020

(more…)

Bijzondere besluiten Emanuel van Meteren REPUBLIC Video