Republic

Webeditie Resoluties Staten-Generaal – Prototype Achttiende Eeuw

Vrij zoeken in de tekst

Zoekinstructie

Zoektermen

De zoekmachine zoekt naar de letterlijke zoekterm die u hebt ingegeven.

 • Voorbeeld: ‘gedelegeerde’ -> U krijgt de resultaten (gevonden zittingsdagen of resoluties) met ‘gedelegeerde’.

Als u twee of meer zoektermen ingeeft, zoekt de zoekmachine naar het voorkomen van een van deze beide zoektermen in de tekst.

 • Voorbeeld: ‘koopman schipper’ -> In de resultaten komt ten minste één van beide zoektermen op enige plaats voor.

Zoekoperatoren

Zoekoperatoren zijn woorden of tekens die de zoekmachine sturen.

OR

Zoeken met OR geeft dezelfde resultaten als zoeken met meerdere zoektermen (zie hierboven). Resultaten bevatten één of meer van de zoektermen. Toevoegen van zoektermen breidt het aantal resultaten uit.

 • Voorbeeld: ‘koopman OR schipper’ -> In de resultaten komt één van beide zoektermen op enige plaats voor.

Toelichting: aangezien elke zoekterm het aantal resultaten uitbreidt, kan een groot aantal zoektermen leiden tot onoverzichtelijke resultatenlijsten. Het kan dan beter zijn zoekacties te splitsen en de termen apart te zoeken.

AND

Alle zoektermen moeten aanwezig zijn in de resultaten. Toevoegen van zoektermen beperkt het aantal resultaten.

 • Voorbeeld: ‘gedelegeerde AND president’ -> Alle resultaten bevatten zowel ‘gedelegeerde als ‘president’, in willekeurige volgorde en niet noodzakelijk naast elkaar.

NOT

Hiermee laat u de resultaten weg die de term die in de zoekopdracht volgt op NOT bevatten.

 • Voorbeeld: Admiraliteyt NOT Zeelandt -> U krijgt de resultaten die ‘Admiraliteyt’ bevatten, maar resultaten die ‘Admiraliteyt in Zeelandt’ bevatten worden niet weergegeven.

*

Met deze wildcard kunt u zoeken naar een zoekterm aangevuld met een willekeurig aantal tekens (inclusief spaties).

 • Voorbeeld: ‘copye*’ -> U krijgt de resultaten met ‘copye’, maar ook met ‘copyelijck’.
 • Voorbeeld: ‘minister *’  -> U krijgt de resultaten met ‘minister plenipotentiaris’, maar niet die met ‘ministers’.

?

Met deze wildcard kunt u in een zoekterm een willekeurige letter oningevuld laten.

 • Voorbeeld: ‘cop?e’ -> U krijgt de resultaten met ‘copie’, maar ook met ‘copye’.

Toelichting: U kunt verschillende vraagtekens combineren, bijvoorbeeld ‘noodsa??kel?ckheyt’ om ‘noodsaackelyckheyt’ en ‘noodsaackelijckheyt’ en ‘noodsaackelijckheyt’ te vinden.

Bedenk echter dat deze drie woorden ook kunnen worden gevonden met ‘noodsa*’ of, als het aantal resultaten te groot is, met ‘noodsa*kel*’. In de regel kan ?? beter worden vervangen door *.

“ ”

Door meerdere zoektermen tussen dubbele aanhalingstekens te plaatsen, vindt u de plaatsen in de tekst waar deze exacte woordcombinaties voorkomen, zonder andere woorden ertussen.

 • Voorbeeld: ‘“militaire saecken”’ -> U vindt ‘militaire saecken’ maar niet ‘militaire en andere saecken’.

~

Met deze wildcard, gevolgd door een getal, kunt u zoeken naar woorden die dat aantal tekens afwijken van de opgegeven zoekterm.

 • Voorbeeld: ‘voorschreven~1’ -> U vindt ‘voorschreven’, ‘voorschreve’, ‘voorschteven’, ‘veorschreven’ enzovoorts, maar niet ‘veorschreve’ (want wijkt twee tekens af van ‘voorschreven’: de ‘e’ en de ontbrekende slot ‘-n’)

Deze wildcard is vooral nuttig bij het zoeken in ge-OCRde tekst (zoals hier), omdat zo ook woorden met OCR fouten worden gevonden.

Combineren van zoekoperatoren

Het is mogelijk om in het zoekveld dezelfde of verschillende zoekopdrachten met operatoren te combineren. Gebruik daarbij ronde haakjes om zoekopdrachten te scheiden; de logische volgorde van zoektermen beïnvloedt de resultaten.

 • Voorbeeld: ‘handelaar OR koopman OR koopluyden OR schipper’ -> U krijgt resultaten waarin één van deze woorden ten minste één keer voorkomt.
 • Voorbeeld: ‘(commissie OR gecommitteert) NOT gecommitteerden’ -> U krijgt resultaten waarin het woord ‘commissie’ of het woord ‘gecommitteert’ ten minste één keer voorkomen, maar het woord ‘gecommitteerden’ niet.
 • Voorbeeld: ‘commissie NOT “seeckere commissie”’ -> U krijgt resultaten waarin het woord ‘commissie’ voorkomt, maar niet als het deel uitmaakt van de woordcombinatie ‘seeckere commissie’.
 • Voorbeeld: ‘(commis* OR gecommit*) NOT gecommitteerden’ -> U krijgt resultaten waarin woorden voorkomen die beginnen met ‘commis’ of ‘gecommit’, maar waar het woord ‘gecommitteerden’ niet in voorkomt. N.B.: deze zoekopdracht is te vereenvoudigen tot ‘*commi* NOT gecommitteerden’).

Hoofdletters en leestekens

Zoekopdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig.

 • Voorbeeld: ‘Gedeputeerde’, ‘gedeputeerde’ -> beide zoektermen geven dezelfde resultaten.

Koppeltekens worden door de zoekmachines op dezelfde manier behandeld als spaties.

 • Voorbeeld: ‘coffy-boonen’ -> U krijgt resultaten met ‘coffy-boonen’, maar ook resultaten met ‘coffy’ en ‘boonen’.
 • Voorbeeld: ‘“coffy-boonen’” (met dubbele aanhalingstekens) ->  U krijgt resultaten met ‘coffy-boonen’, maar geen resultaten met ‘coffy’ of ‘boonen’ los.

Correctie van zoekopdrachten

Zoekopdrachten worden niet gecorrigeerd. Wel verschijnen er suggesties als u begint te typen in het zoekveld. Die kunt u selecteren om mee te zoeken.

 • Voorbeeld: ‘seacken’ -> geen resultaten.