Republic

Webeditie Resoluties Staten-Generaal – Prototype Achttiende Eeuw.

In 2018 heeft NWO het Huygens Instituut een subsidie toegekend voor het project REPUBLIC, dat toegang zal bieden tot meer dan een half miljoen pagina’s met handgeschreven en gedrukte resoluties (besluiten) van de Staten-Generaal uit de periode 1576-1796. Die besluiten weerspiegelen niet alleen de uitvinding van de Republiek als nieuwe staat en haar ontwikkeling tot grote mogendheid, zij laten ook het dagelijks bedrijf van de politici van toen zien. Graag laten wij u hier kennismaken met de eerste versie van de beoogde webeditie, die toegang biedt tot de besluiten uit de achttiende eeuw.

Het is een prototype, een model dus, dat bedoeld is als tussenstap op weg naar de volledige editie van alle resoluties die de Staten-Generaal van de Republiek der Verenigde Nederlanden hebben genomen. Juist om tijdig te achterhalen wat werkt en niet werkt in een webapplicatie, heeft de REPUBLIC-projectgroep al in een vroeg stadium besloten tot het bouwen van een prototype. Het corpus van de gedrukte besluiten uit de achttiende eeuw was het snelst beschikbaar voor deze eerste oefening in het maken van een doorzoekbare online editie.

Samen met het Nationaal Archief, dat gezorgd heeft voor het scannen van de resolutieregisters, hebben de verschillende REPUBLIC-teams vanaf maart 2019 gewerkt aan de totstandkoming van dit prototype. Tal van aspecten van het semiautomatisch toegankelijk maken van een enorm tekstcorpus zijn in het productieproces aan de orde gekomen. Nu is het aan u, de gebruiker, om dit eerste resultaat te toetsen.

meer over het prototype