Republic

Doe mee

Op het crowdsourcingplatform Vele Handen werkt een groep geschiedenisliefhebbers aan het ontsluiten van de resoluties van de Staten-Generaal (1576-1796). Ook u kunt meedoen. Uw hulp en kennis zijn heel welkom!

Samen corrigeren van teksten

In het project Goetgevonden! Besluiten van de Staten-Generaal helpt u mee 50.000 scans (met 100.000 pagina’s handgeschreven tekst) woord voor woord doorzoekbaar te maken. U hoeft niet zelf te transcriberen, maar corrigeert de teksten die het computerprogramma Transkribus al automatisch heeft geproduceerd. Transkribus is de beste HTR-tool (Handwritten Text Recognition) ter wereld, maar moet wel door mensen getraind worden. En dat is wat u gaat doen: u corrigeert alle grote en kleine foutjes in de teksten. Dat is leuk werk, want de computer heeft al veel voorwerk gedaan en met een goed oog kunt u a heel snel de foutjes eruit halen. U vliegt door de resoluties heen.

Op deze manier hopen we uiteindelijk 100.000 pagina’s foutloze transcripties op te leveren. Dat is een enorm belangrijke bijdrage aan de online publicatie van deze bron. En het is waarschijnlijk genoeg om de computer de rest van de half miljoen pagina’s zelf te laten doen…

Resoluties uit de winter van 1582, kort na de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden.

Voor wie is het?

Dit project is voor alle liefhebbers van Nederlandse geschiedenis, of u nu net geinteresserd raakt, studeert, of al langer professioneel hieraan werkt. De besluiten gaan over allerlei bekende en onbekende gebeurtenissen: oorlogen met de Spanjaarden en Engelsen, stichting van handelscompagnieën, technologische ontwikkeling, godsdiensttwisten en migratie. Misschien komt u wel vergaderingen tegen die handelen over bekende zeeslagen, over de terechtstelling van Johan van Oldenbarneveldt, of over de gruwelijke moord op de gebroeders De Witt. Of u volgt tot op de letter een discussie over de nieuwe Bijbelvertaling of het toekennen van een octrooi op een nieuwe molen. Gaandeweg ontdekt u wat de bestuurders bezighield en hoe de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vorm kreeg.

Voor een groot gedeelte van de bronnen is niet veel ervaring met oud schrift nodig. De besluiten werden door klerken afgeschreven, hun handschrift is vaak prachtig regelmatig en de computer kan het al goed ontcijferen. Wel heeft u een scherp oog nodig: op elke regel staan wel een paar foutjes. In de wat moeilijkere leesbare teksten uit de late zestiende eeuw zijn dat er veel meer dan in de achttiende eeuw.

Hendrick Vroom, VOC-schepen voor de kust, 1610, Rijksmuseum.

Doe mee!

Helpende handen zijn altijd welkom. Bekijk de projectpagina van Goetgevonden! op Vele Handen en meld u aan als deelnemer! U maakt deel uit van een groep enthousiaste geschiedenisliefhebbers. In de toekomst hopen we ook regelmatig bijeenkomsten en interessante excursies te organiseren.

Heeft u nog vragen, stuur een mail aan de projectleiders via Republic_Goetgevonden@huygens.knaw.nl

Claes Jansz. Visscher, Onthoofding van Oldenbarnevelt, 1619