Republic

REPUBLIC

De online toegang tot de resoluties van de Staten-Generaal (1576-1796)

De debatten, spanningen en fracties in de huidige Tweede Kamer of Europese Commissie kennen we wel. Maar hoe ging dat in de lange zeventiende eeuw in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden? Wat hield de mensen bezig, hoe verliep vertegenwoordiging, hoe kwamen de onafhankelijke provincies tot overeenstemming, en hoe hield die kleine republiek zich staande tussen al die vorstendommen in Europa? Vragen die alleen met een goede toegang tot de bronnen en een helikopterblik beantwoord kunnen worden.

Aan het Huygens ING werkt een team van historici, data-experts en geschiedenisliefhebbers aan de digitale ontsluiting van de 'oerbron' voor de Nederlandse geschiedenis: de resoluties van de Staten-Generaal (1576-1796). Via deze besluiten is het mogelijk aan tafel te kruipen bij de allerhoogste bestuurders, en hun discussies, dilemma's en worstelingen woord voor woord te volgen. Je ziet de republiek vorm krijgen. In dit project gaan historische kennis, ‘machine learning’ en publieksparticipatie hand in hand. Ontdek hier wat we allemaal doen en hoe u zelf kunt bijdragen!

Laatste nieuws